Μαρία Γκάτσου - Ιδιαίτερα Μαθήματα

Μαρία Γκάτσου

Marketing Communication

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παραδίδω Online
 • Αμοιβή: € 15 /hr
 • Ηλικία: 23
 • Επίπεδο: Κάτοχος Μεταπτυχιακού
 • Έτη Εμπειρίας: 4
 • Τηλ: 6978909141
 • Website: Μετάβαση

Η Αγγελία μου

Αναλαμβάνω τις παρακάτω Υπηρεσίες και μαθήματα:

Δημόσιες σχέσεις & συγγραφή δελτίων τύπου, Δημιουργία Newletters & Blogs για την ιστοσελίδα και τα social media σας, Προετοιμασία συνέντευξης, Συγγραφή Βιογραφικού Σημειώματος & Cover letters, Συμβουλευτική στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας σας, Ανεύρεση και Εκπαίδευση προσωπικού για την εταιρεία σας, Μαθήματα Marketing, Personal Branding, HR και συναφή αντικείμενα σε groups ή ατομικά, για επαγγελματίες ή μεμονωμένους, Εργασίες σε όλα τα συναφή αντικείμενα

Εκπαίδευση

Marketing Communication

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μία δημιουργική instuctor - freelancer με εμπειρία στην Επικοινωνία, το Digital Marketing και την Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνω είναι οι εξής: Δημόσιες σχέσεις & συγγραφή δελτίων τύπου, Δημιουργία Newletters & Blogs για την ιστοσελίδα και τα social media σας, Προετοιμασία συνέντευξης, Συγγραφή Βιογραφικού Σημειώματος & Cover letters, Συμβουλευτική στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας σας, Ανεύρεση και Εκπαίδευση προσωπικού για την εταιρεία σας, Μαθήματα Marketing, Personal Branding, HR και συναφή αντικείμενα σε groups ή ατομικά, για επαγγελματίες ή μεμονωμένους.

Μεταπτυχιακός – Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών

 • Strategic Human Resources Management
  Alba Graduate Business School

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Marketing & Human Resources Instructor
  Self Employed

Σεμινάρια

 • E-business
  Deere - The american College of Greece
  Minor Πτυχίο με πέντε βασικά μαθήματα: Digital Marketing & Social Media, Business Information Systems, Business Website Foundations, E-commerce, Marketing

Πρόσθετες Υπηρεσίες

 • Προετοιμασία συνέντευξης
 • Συγγραφή Βιογραφικού Σημειώματος και Cover letters, Essays, Assesments
 • Συμβουλευτική στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Ανεύρεση και Εκπαίδευση προσωπικού
 • Μαθήματα Marketing, Personal Branding, HR και συναφή αντικείμενα