Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης

Περιφέρεια Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Περιφέρεια Αττικής - Νομός Αττικής

Περιφέρεια Αιγαίου