Κωνσταντίνα Καράβη - Ιδιαίτερα Μαθήματα

Κωνσταντίνα Καράβη

Φοιτήτρια Βιολογίας

Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παραδίδω Online
  • Αμοιβή: € 5-8€ /hr
  • Ηλικία: 21
  • Επίπεδο: Φοιτητής

Η Αγγελία μου

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Βιολογίας, Χημείας και Φυσικής από φοιτήτρια του τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Προετοιμασία μαθητών γυμνασίου και πρώτων τάξεων του λυκείου για εξοικείωση με τις πανελλαδικές.

  • Δωρεάν χρήση προσωπικών σημειώσεων καθώς και εξωσχολικών βοηθημάτων.
  • Προετοιμασία πλάνου διαβάσματος και διαχείρησης χρόνου.
  • Προσαρμογή στις ανάγκες του κάθε μαθητή.
  • Στόχος, η κατανόηση των μαθημάτων και η ανάπτυξη μαθησιακών ικανοτήτων.
  • Δυνατότητα για εξ αποστάσεως διδασκαλία.
  • Δωρεάν το πρώτο αναγνωριστικό μάθημα.

Εκπαίδευση

Φοιτήτρια Βιολογίας

Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων