Κωνσταντίνα Τερζοπούλου - Ιδιαίτερα Μαθήματα

Κωνσταντίνα Τερζοπούλου

Φιλόλογος και Καθηγήτρια Αγγλικών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  • Αμοιβή: € Από 10 ευρώ /hr
  • Ηλικία: 32
  • Επίπεδο: Κάτοχος Μεταπτυχιακού
  • Έτη Εμπειρίας: 10
  • Τηλ: 6942570465

Η Αγγελία μου

Είμαι καθηγήτρια, απόφοιτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος από τον ίδιο φορέα. Έχω εργαστεί και συνεχίζω να εργάζομαι σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών διδάσκοντας την αγγλική γλώσσα. Παράλληλα, διαθέτω εξειδίκευση στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Παραδίδω ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, μαθήματα αγγλικής γλώσσας (μέχριι επίπεδο Β2), μαθήματα Ελληνικών σε αλλόγλωσσους και βοηθάω μαθητές Δημοτικού στα θεωρητικά τους μαθήματα. Παρέχεται υποστηρικτικό υλικό πέραν από αυτό του βιβλίου, προσωπικές και φροντιστηριακές σημειώσεις. Επιπλέον, όπου κρίνεται απαραίτητο, γίνεται χρήση τεχνολογικών μέσων. Οι τιμές καθορίζονται ανάλογα με την τάξη (φιλολογικά μαθήματα) και ανάλογα με το επίπεδο (αγγλική γλώσσα). Η μία διδακτική ώρα είναι 60 λεπτά. Το μάθημα προσαρμόζεται στις ανάγκες και στις δεξιότητες που διαθέτει ο κάθε μαθητής και γίνεται συνεχής ενημέρωση του γονέα σχετικά με την επίδοσή του.   

Εκπαίδευση

Φιλόλογος και Καθηγήτρια Αγγλικών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πρόσθετες Υπηρεσίες

  • Διόρθωση / Επιμέλεια Κειμένων
  • Μεταφράσεις